PASLAUGOS

PASVALIO RAJONO GRŪŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE TEIKIAMOS PASLAUGOS PAGAL VEIKLOS KRYPTIS:

 • kita stacionarinė globos veikla (87.90),
 • kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (88.90),
 • kita apgyvendinimo veikla (55.90),
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59),
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas (49.39),
 • bibliotekų ir archyvų veikla (91.01).

PASLAUGŲ RŪŠYS:

Socialinė (trumpalaikė, ilgalaikė) globa

Paslaugos gavėjai:

 • vaikai, laikinai likę be tėvų globos;
 • socialinę riziką patiriantys vaikai ar vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų;
 • be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa;
 • vaikai su negalia.

Socialinės priežiūros paslaugos: intensyvi krizių įveikimo pagalba

Paslaugos gavėjai:

 • vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, ir jų teisėti atstovai pagal įstatymą;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos, turinčios vaikų;
 • kiti socialinę riziką patiriantys asmenys;
 • asmenys, patekę į krizinę situaciją;
 • patyrę stiprius emocinius išgyvenimus ir išgyvenantys krizę.

Socialinės priežiūros paslaugos: palydėjimo paslauga jaunuoliams

Paslaugos gavėjai:

 • likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje,
 • socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16),
 • vaikai (nuo 16 m.), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose,
 • sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose

Dėl Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų 2022 m. maitinimo. medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų patvirtinimo.
Dėl Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų 2021 m. maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų patvirtinimo.

Meniu