ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų direktoriaus
2022 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-155

PASVALIO RAJONO GRŪŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA

Meniu