Apie Pasvalio raj. Grūžių vaikų globos namų teikiamas socialines paslaugas galite paskaityti ne tik internetiniame globos namų puslapyje, bet ir Pasvalio miesto gegužės 17 d. Nr.55 (10346) laikraštyje ,,Darbas“.

Meniu