Pasvalio raj. Grūžių vaikų globos namų direktorė ir vyr. soc. darbuotoja kartu su Pasvalio socialinių Paslaugų centro direktore, ir darbo su šeimos padalinio vadove dalyvauja dviejų dienų konferencijoje Vilniuje ,, Socialinių paslaugų kokybės kultūrą keičiančios patirtys“ Antrosios dienos konferencijos metu bus aptarta socialinių paslaugų kokybės vizija Lietuvoje, socialinių paslaugų kokybės sistemos gerinimo įrankiai.

Meniu