Pokalbis/diskusija ,,Lietuva – gimtasis mano kraštas”, kalbėjomės apie tai, kad kiekvienas lietuvis turėtų branginti ir didžiuotis savo tėvyne, tausoti savo kultūrą ir kalbą, mylėti savo tėvynę, nes Lietuva mūsų namai.

Meniu