Grūžių VGN direktorė L. Loreta Petrauskienė , šeimos krizių centro soc. darbuotoja K.  Praniauskienė , vyr. soc. darbuotoja J. Karpinienė susitiko pokalbiui prie arbatos su Panevėžio M. Rimkevičaitės profesinio rengimo centro socialinio darbo dėstytojomis ir jų studentėmis. Susitikimo tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi, gyvai pabendrauti. Direktorė ir darbuotojos pristatė palydėjimo paslaugos jaunuoliams ir šeimos krizių centro teikiamas paslaugas. O atvykę svečiai supažindino su profesinio rengimo centro istorija, siūlomos profesijomis. Buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

Meniu