Užsiėmimas”Pagarbos ugdymas, tolerancija bendraujant su bendraamžiais ir suaugusiais”, edukacinių filmukų peržiūra ir aptarimas ” Patyčios turi ir gali liautis”.

Meniu